2012. október 3., szerda

A Bibliából meríts tanácsot

Isten által alapított szent rendelkezés a házasság, amelyre sohasem szabad önző lelkülettel lépni. Akik e lépést fontolgatják, ünnepélyesen és imádkozó lelkülettel vegyék figyelembe annak fontosságát és keressék Isten tanácsát, hogy megtudják, vajon akarata szerint járnak-e el. E kérdésben Isten igéjének oktatását komolyan meg kell fontolnunk. A menny örömmel tekint arra a házassága, amelyet azzal a komoly vággyal kötöttek meg, hogy alkalmazkodjanak a Szentírás utasításaihoz.
Ha van valami, amit józan ésszel és szenvedélymentes ítélőképességgel kell megfontolni, akkor az a házasság. Ha valamikor szükség van a Bibliára, mint tanácsadóra, akkor ama lépés előtt, amely az embereket egész életükre összeköti. Mégis az az uralkodó vélemény, hogy az érzések vezessenek e dologban, és így nagyon sok esetben a szerelembeteg érzelgősség veszi át az uralmat és vezet biztos romlásba. Ez az, amiben az ifjúság kevesebb belátást tanúsít, mint bármely más dologban; ez az, amit visszautasítanak, hogy érveljenek velük. A házasság kérdése, úgy látszik babonázó erővel hat reájuk. Nem rendelik alá magukat Istennek. Érzelmük mintha megbénult volna - titokban haladnak előre -, mintha attól félnének, valaki beavatkozik tervükbe.
Sokan veszedelmes kikötőbe vitorláznak. Révkalauzra van szükségük; de megvetik az annyira szükséges segítség elfogadását, mert úgy vélik, hogy ők illetékesek bárkájuk vezetésére. Nem ismerik fel, hogy rejtett sziklazátonyba ütköznek, amely hitük és boldogságuk hajótörését okozza... Ha az Igének nem szorgalmas tanulói, akkor komoly hibákat követnek el, amelyek tönkreteszik saját és mások boldogságát is, mind a jelen, mind az eljövendő életre.
Azok a férfiak és nők, akik szokásuk szerint kétszer imádkoznak naponta, amikor a házasságra gondolnak, négyszer imádkozzanak, mielőtt e fontos lépést megtennék. A házasság befolyásolja és alakítja életünket úgy e földi életben, mint az eljövendő világban... Korunk házasságának többsége - és az a mód, ahogy azt irányítják - az utolsó napok jelévé teszi azt. A férfiak és nők annyira makacsok és önfejűek, hogy kihagyják Istent e kérdésből. A vallást félreteszik, mintha az nem játszana szerepet ez ünnepélyes és fontos dologban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése