2010. május 27., csütörtök

Egyel nőtt a tét!

Megszülettem!
Nimród vagyok és erre a világra jöttem.
Érdekes küldetés, de azért nagy kihívás.
Remélem, hogy azért érdekes és izgalmas napok elé nézek.


Együtt a "Madaras-család":

2010. május 12., szerda

Isten a monogámiát adta

Az a nagy kérdés jutott az eszembe, hogy ha annyi felesége volt Salamonnak, akkor lehetett-e eszköze Isten kinyilatkozásának eszköze?
A Biblia azt írja: "Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt." - Máté evangéliuma 18. fejezet
Azt tudjuk, hogy Isten nem tűrte meg a többnejűséget, mégis az Ószövetség számos hívő embere esetében és Izrael népe körében is merőben ellentétes volt.  Amit Jézus a megjövendölt ige szerint a válásról mondott, az alapelvként érvényes a többnejűségre is.

Az Úr a teremtéskor egyértelműen MONOGÁM (egy házastársú - FÉRFI ÉS NŐ) házasságot alapított. A házasság kezdeti, alapító igéjére visszahivatkozva és azt értelmezve mondta Jézus, hogy a házasságban lesznek "ketten egy testté" (Mt. 19,5, vö. I. Móz. 2,24).

A többnejűség Kain leszármazotai körében jelent meg először, a teremtés utáni 5. nemzedékben (I. Mózes 4,19) A vízözön előtti világ oly súlyos erkölcsi romlásba merülésének kétségtelenül az egyik fő oka a többnejűség mind gyakoribbá válása, és annak térhódítása később még a séthiták (Séth, Ábel öccse és lelki utóda (I. Móz. 4,25-26) körében is. A séthiták korábban elkülönültek a kánaánitáktól és bűnös szokásaiktól. (I. Móz. 6,1-2). Az "Isten fiai" kifejezés a séthita férfiakra utal ebben az igében, akik mint korábban az ősszülők istenhitéhez következetesen ragaszkodó népcsoport,kapták minden bizonnyal ezt a megkülönböztető nevet. Az "emberek leányai" elnevezés pedig a kainiták leányaira utal, ugyancsak a fenti megkülönböztetés jegyében:)

A vízözön után hamarosan ismét elindult a romlás folyamata mind vallási, mind erkölcsi téren. A Biblia világosan mondja, hogy a bálványimádás és az Isten törvényeihez való fölényes, engedetlen viszonyulás egy tőből fakad, illetve együtt jár. (I. Sám. 15,23)
Noénak és fiainak, akik istenfélelemben éltek, illetve nevelkedtek, egy feleségük volt, mégis a többnejűség általánosan bevett családi, társadalmi renddé lett. Talán szerepe volt annak is, hogy a gyors szaporodás fontossá vált az elnéptelenedett földön. De Isten - noha hozott bizonyos rendelkezéseket a vízözön következtében megváltozott viszonyokra nézve (pl. a húsevés megengedését I. Mózes 9. fejezet) a házasság teremtéskor adott törvényén, rendjen semmit sem változtatott. Az emberek bűnös, önkényes változtatása volt a többnejűség bevezetése.
Isten pedig sohasem teszi azt, hogy erőszakosan próbálja megváltoztatni az emberek gondolkodásmódját. A régi, bevett társadalmi hagyományoknak óriási hatalmuk van az emberek felett. Isten eltűrte a többnejűséget is, mint az emberi keményszívűségből származó következményt, de közben azon fáradozot, hogy az isteni erkölcsiség elveivel mintegy áthassa, és helyesen nevelje az emberek gondolkodását, és ezáltal az eredeti, teremtési rendhez való visszatérésüket munkálja.

Még Izrael hívő ősatyái életében sem volt lehetséges megváltoztatni a többnejűség bevett szokását, gyakorlatát. Az ő esetükben azonban - személyes hitüknek megfelelően - magasabb mértéket állított az Úr, és gyakran megmutatta, hogy ellenzi és helyteleníti a többnejűséget. (Ábrahámot utasította Hágár elbocsátására. Jákob is csak egy feleségét tudta igazán szeretni. A hívő Elkána életében is megmutatta Isten, hogy milyen helytelen volt második feleséget vennie.)

Amikor pedig az újszövetségben a testi Izraelt a lelki Izrael váltotta fel, az Úr az egész keresztény közösségre nézve törvényként hirdette meg az eredeti teremtési rendhez való visszatérést, a többnejűség és a válás kizárásával. Mt. 19,8 mellett lástd a 9. verset is, valamint I. Tim. 3,2-t és Tit. 1,5-6-ot.

"A házasság bibliai ideálja az egynejűség. A teremtés története és a Szentírás minden erkölcsi részlete a férfi és EGY nő egyesüléséről beszél. Valahányszor egy próféta házasságról szól, mindig ilyen egyesülésre gondol: élethossziglan, hűséges, szent. Mózes és Áron egynejűségben éltek. A zsidó főpapra nézve az egynejűség kötelező volt III. Mózes 21,13 alapján a Talmud értelmezése szerint... A többnejűség úgy látszik, teljesen eltűnt Izraelben a babilóniai számkivetés után. A régi rabbinikus irdoalom a teljesen egynejű társadalmat tételezi fel, aTalmudban megemlített 2800 tanítómester közül csak egyről tudjuk, hogy két felesége volt... Tény, hogy a szigorúan megállapított egynejűség megvolt a zsidó életében sokkal a kereszténység előtt." (Dr. Hertz: Mózes öt könyve és a haftárák Bp. 1984. 313-314.l)
A mormonoknál még mindig jellemző

Érdekes cikkek ezzel kapcsolatban:
http://kitekinto.hu/hatter/2008/04/28/tobbnejseg_a_demokracia_csdje/
http://www.pecsistop.hu/tudomany/a-hosszu-elet-titka-a-tobbnejuseg/371474/
http://www.kisalfold.hu/vilagvevo/akiknek_egy_nem_eleg_tobbnejuseg_a_vilagban/2131057/

2010. május 11., kedd

Apa-szerelem

Olyan jó olvasni sok blogban, sok írásban, hogy mindenki a saját férjét tartja a legjobbnak és a legfontosabbnak az életében, és ez nagyon jó, hogy így van.
Nagyon fontosak ők nekünk, és nagyon sokat jelent, ha a támaszt, bátorítást, erősítést, szeretetet, melegséget adják. Minden nő erre vágyik. Sokkal, de sokkal fontosabb az anyagi javaknál.
Sokkal többet jelent odabújni hozzájuk, érezni, hogy körülvesznek szeretetük melegével, ha néha nem szólalnak meg, amikor kiborulunk, csak megölelnek, amikor megsimogatnak minket, amikor elviszik a gyereket biciklizni vagy a kertbe...
Megértik az éppen hisztis időszakunkat is. Nagyon sokat jelent egy ilyen férj. Aki támogat, aki nem okoskodik, hanem úgy fogad el és olyannak, amilyen vagyok. Persze ebben benne van az is, hogy nekem is el kell fogadnom őt olyannak, amilyen, meg ne akarjam megmásítani .

Találtam egy könyvet, amelyik nagyon sokat segített. Sok jó könyvet találtam, remélem, egyszer majd lesz időm leírni ide azt a sok-sok jó könyvet, ami szerintem alapvetően fontos egy jó házassághoz. Mert sokat lehet tanulni. Leginkább a gyakorlatias könyveket szeretem. De erről majd valamikor máskor szeretnék írni.
Ez a könyv, ami nagyon tetszik, ezzel foglalkozik, és szerintem nagyon jó:
Jim Hohnberger: Ellenállhatatlan a szerelemben - Arany Forrás Kiadó Bt. - www.konyvesbolt.hu
Nekem sokat jelentett és sokat segített sok mindenben.
De alapvetően nem emiatt jutott ez a gondolat. Nagyon fontos, hogy jó férj és társ legyen, de a legcsodálatosabb élmény, amikor apaként is édes és szeretni való. Az enyém ilyen. :)
És nagyon szeretem, hogy ilyen. És Zsófi is oda van az apjáért. Jelenleg igen nagy a szerelem nálunk.

Csak néhány képpel szeretném illusztrálni. És csak annyit tudok mondani: Hát nem édesek?

Az 1 hónapos Zsófival

A 10 hónapos Zsófival

A majdnem 2 éves Zsófival - 2009. decembere
A 2 és egy kicsi éves Zsófival - 2010. tavasz