2011. április 28., csütörtök

Fáradtság és napirend?

Mostanában mindenféle különleges dolog történik a családban. Leginkább betegségek, fogzás, és álmatlan éjszakák sora. Persze az ember elfogadja, hogy ez így van, mert hát a babalét erről szól. Nincs ezzel semmi gond.
Sokkal inkább zavar, hogy Zsófi sokat betegeskedik. Pedig nem egy beteges-alkat, soha nem volt az. 18 hónapos koráig szopott, és elég erős és ellenálló lett az immunrendszere. Nem igazán látta orvos. Szegényt mindig csak azért küldték el vérvételre, mert vékony és fehérbőrű, amit szegény örökölt, de a védőnénit erről nem igazán tudtam meggyőzni, szerinte a vegetarianizmusunk az oka. Amióta persze Nimród megszületett, aki teljesen más kaliber alkatra is, már nincs gond, pedig én is ugyanazt ettem mind a kettő esetében (1-2 apró eltéréssel) és a gyerekek is azt eszik (1-2 apró eltéréssel).

Aztán most azt mondta a doktornőnk, hogy "Ó, ne aggódjon anyuka, kb. 200 vírussal kell megküzdenie most a kislánynak." Alapvetően nem vagyok aggodalmaskodó típus. Lázas volt, hát váltófürdőztünk, vizes ruháztunk, kúpot kapott, minden olyasmit megtettem vele, ami szerintem érdemes. Meg kell jegyeznem, hogy Zsófi egy hős volt. Tényleg. Nem hisztizett a vizesruházásnál vagy ilyesmi, és megtette, amit kértem. Meg akart gyógyulni.
Persze senki nem látja rajta, hogy beteg, mert mindig pörög. Akkor tudom, ha már magától mondja, hogy elmegy lefeküdni, vagy mondja, hogy álmos vagyok. De tudjátok, hogy mennyit küzdöttük az alvással. Most is küzdünk. Tegnap 39 fokos lázzal is arról próbált meggyőzni, hogy ő nem álmos. Mindezt kúppal és vizesruhában. És ő el is hitte. Szóval, a kislányom a régi. És még mindig csatázunk néha az elalvással, de már nem borulok ki olyan sűrűn, mint egykoron.

Most más okai vannak a kiborulásaimnak, aminek leginkább én vagyok az oka. Én vagyok türelmetlen, indulatos, és hirtelen. Adódhat egyrészt abból - ha magyarázkodni akarnék -, hogy kialvatlan vagyok, de mivel nincs nagy alvás igényem (azt hiszem ezt Zsófi tőlem örökölte, így nincs is miért nagyon kiakadom) ez nem jó érv. Azt tudom mondani, hogy az az oka, hogy kevés időm jut Istenre, a személyes kapcsolatra. Persze a vágy bennem van, fel is kelek korán, bár néha elég nehezen ébredek. Amikor a gyerekek még alszanak. És néha csak ülök, bambán nézek magam elé, és leginkább életet próbálok lehelni magamba és a napomba. 
Azt hiszem, hogy az időbeosztásom rossz. Vagyis ezt tudom. Meg az is az igazság, hogy talán több időt fordítok a munkámra (ami nem MUNKA a szó keresőképes jelentőségével, hanem MUNKA, amelyet az ember a gyerekekért és az evangéliumért végez szívesen). Azt látom, hogy nagyon át kell szerveznem a dolgaimat. Kicsit szétszórt, feledékeny vagyok. Erre amúgy is hajlamos voltam, vagyok, de most még jobban. Persze, én is megpróbáltam a fly-ladyt, ami nagyon tetszik nekem, de nem működik nálam, és ez az én hibám. Maimoni is lelkesen írt erről, meg sok helyen olvastam, hogy csináljátok. Egy ideig nálam is ment, hogy hősiesen felmosogattam este, de nem maradt így. Szóval, kínlódom. 
 
Úgy hogy arra kérek mindenkit, hogy akinek van egy ötlete, terve, rendes napirendje, ossza meg velem, legyen szíves. Minden segítséget köszönök.
Nem mintha nem lenne napirend nálunk, csak... De igazából azt is tudom, hogy a fejemben kellene rendet tenni. Meg pihentebbnek lenni. Mivel ezek jelen pillanatban nem mennek, gondoltam inkább ezt megpróbálom... :)

2011. április 22., péntek

Fejlesztő feladatok kicsiknek

Néhány ötletes feladatot osztanék meg, amit megcsináltunk Zsófival. Ezeket nem én rajzoltam. Egyrészt kevés az időm mindent megrajzolni, amit szeretnék, másrészt pedig nem is vagyok olyan jó rajzos, mint amennyire szeretnék lenni. Szerintem mindenféle könyv, füzet, tanulmány alkalmas a tanulásra.
Régebben csinálgattuk ezeket a feladatokat, de még mindig nagyon szereti, ha előkerülnek. Szeret tanulni, mindig várja ezeket az alkalmakat. Megpróbálom apránként feltenni.

- Melyik a kakukktojás a sorban?
 - Nagyon szereti a virágokat (mostanában állandóan Pitypangot kapok), mindenkinek ezt készítünk. Kivágjuk, kiszínezzük, szívószálat rakunk rá, és osztogatja. :)
Itt kiszíneztük, és a vonal mentén megpróbáltuk a cserepet megrajzolni.


- Számolni már elég jól tud 10-ig, mostanában ismerkedünk a számok képével is. Persze ez még nem megy olyan jól.- Cicamániás vagyok, így kicsit a családom is. Sokszor és sokat rajzolok macskákat. Már Nimródon is látszanak a tünetek :)
Melyik cica hasonlít a felsőhöz?


- Próbálom a figyelmét is fejleszteni, ami nem túl könnyű, hiszen kb. 10 percet tud figyelni, kivéve, ha valamilyen meséről van szó vagy könyvről, de igyekszünk. Azt szeretném megtanítani, hogy az apró dolgokat is észrevegye. Keresse meg a két különbséget! (Lehet bármennyit. Szerintem kettő elég.)

- Ki mit eszik?

2011. április 20., szerda

Eperkeség

Végre itthon. Persze jó volt otthon is.
Szeretek hazamenni az Alföldre, hogy aztán visszajöhessek a hegyek közé. Érdekes és izgalmas esemény. Jó volt a szülővárosomban. Sétáltam az utcán, találkoztam ismerősökkel, osztálytársakkal, barátokkal, akikkel megbeszéltük az élet folyását, alakulását, hiszen régen találkoztunk. Kirándultunk. Vagyis Zsófi a nagyszülőkkel - sajnos fénykép nem készült.


Egy ideje új kedvenc tűnt fel a palettán. Eperke. Mostanában állandóan Eperkét nézünk, Eperkét éneklünk, már Zsófi leosztotta a szerepeket is a családban. (Zsófi = Eperke; Nimród = Édes Mézes; Apa = Narancsvirág; Anya = Habcsók Póni) És persze mindenhol teli torokból és tüdőből énekli azt az éneket, ami az eszébe jut... Persze az Eperkéből...
Egyébként én is kedvelem. Jókat mosolygok rajta, és nevelő hatásúak.

2011. április 4., hétfő

Édesapáknak, férjeknek, férfiaknak

A család feje a férj, az apa. A feleség szeretetet, megértést vár tőle és segítséget a gyermeknevelésben. Ez így helyes is. A gyermekek éppen úgy az övéi, mint az anyáé. Neki sem mindegy, mi lesz gyermekei sorsa. A gyermekek támogatást és irányítást várnak apjuktól; ezért szükséges, hogy az apának helyes fogalmai legyenek az életről, valamint azokról a hatásokról és kapcsolatokról, amelyek családja javát szolgálják. Mindenek fölött hassa át az Isten iránti szeretet és félelem; és kövesse az Ige tanítását, hogy gyermekeit a helyes úton tudja vezetni! Az apa tegyen meg mindent, ami rajta áll, családja boldogsága érdekében! Ha bármilyen gondja vagy munkahelyi problémája van is, ne engedje, hogy az árnyékot vessen családjára; mindig mosolyogva és derűs szavakkal lépjen otthonába!

A család minden tagja az apában összpontosul. Ő a törvényhozó, férfias magatartásában szemlélteti a szigorúbb erényeket: az erélyt, a becsületességet, a tisztességet, a türelmet, a bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. Az atya egyúttal a család papja, aki Isten oltárára helyezi a reggeli-  és esti áldozatot. Feleségét és gyermekeit is arra buzdítja, hogy egyesüljenek ez áldozathozatalban és vegyenek részt a dicsénekben. Reggel és este az apa, mint a család papja, vallja meg Istennek a maga és gyermekei vétkét, amelyeket a nap folyamán követtek el. Vallja be a tudomására jutott bűnöket és azokat is, amelyek titkosak, amiről egyedül Isten szeme vett tudomást. E rendszabály - amit az apa, vagy távollétében az anya buzgón végrehajt -, áldást hoz a családra.

Az apa képviseli családjában az isteni Törvényhozót. Együttmunkálkodik Istennel és végrehajtja Isten kegyelmes szándékát. Megalapozván gyermekeiben a helyes elveket, képessé teszi őket arra, hogy tiszta és erényes jellemet fejlesszenek ki, mert ő már korábban betöltötte lelküket azzal, ami képessé teszi gyermekeit, hogy engedelmességet tanúsítsanak nemcsak a földi szülők, hanem mennyei Atyjuk iránt is.
Az apának nem szabad elhanyagolnia szent megbízatását és semmilyen ponton sem kell feladnia szülői tekintélyét.
Az apa kapcsolja gyermekeit élő hit által Isten trónjához. Miután nem saját erejében bízik, gyámoltalan lelkével Jézusba kapaszkodik és megragadja a Mindenható erejét. Testvérek, könyörögjetek otthon, családotokban este és reggel; imádkozzatok komolyan zárt szobátokban; és mindennapi munkátok közben imában emeljétek fel lelketeket Istenhez. Énókh így járt Istennel. A lélek csendes, buzgó imája szent tömjén illataként száll fel a kegyelem trónjához és elfogadhatóvá lesz Isten számára mintha a szentélyben áldozatként mutatnák be. Mindazok számára, akik így keresik Őt, Krisztus gyors segítség lesz a szükség idején. Ők erősek lesznek a megpróbáltatás napján.
Az apa ne legyen olyan, mint a gyermek, aki pusztán a pillanatnyi felindulás alatt cselekszik. Szent, tiszta kötelék kapcsolja családjához. Hogy milyen befolyása lesz a családban, azt meghatározza az egyedül igaz Isten és az Atya által küldött Jézus Krisztus ismerete. Pál így mondja: "Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat" (1Kor 13:11). Az apának a családja élén kell állnia, de nem úgy, mint egy túl nagyra nőtt fegyelmezetlen fiú, hanem mint erős jellemű, szenvedélyein uralkodó férfi. Nevelést kell kapnia a helyes erkölcsökben. Családi életében az irányítást Isten Igéjének tiszta elvei kell irányítsák és korlátozzák. Akkor felnövekedik a teljes férfikorra Krisztus Jézusban.

Szeretném azt mondani mindenkinek, aki férj és apa: Törekedj arra, hogy tiszta és szent légkör vegye körül lelked... Tanulj Krisztusról naponta! Soha, de soha ne nyilváníts ki zsarnoki lelkületet családodban! Az a férfi, aki ezt cselekszi, együttműködik a sátáni eszközökkel. Rendeld alá szándékodat Isten akaratának! Tégy meg mindent, ami hatalmadban áll, hogy feleséged életét boldoggá és kellemessé tedd! Válaszd a Bibliát életed fő tanácsadójának! Otthon az Ige tanítása szerint élj, akkor azok szerint élsz a gyülekezetben és magaddal viszed munkahelyedre is! A menny alapelvei nemessé teszik minden kezdeményezésedet. Isten angyalai együttműködnek veled és segítenek Krisztust képviselned a világ előtt.
Ne engedd meg, hogy foglalkozásod bosszúságai sötétségbe borítsák családi életedet! Ha a jelentéktelen dolgok nem úgy történnek, ahogyan azt elgondolod, ha nem gyakorolsz türelmet, elnézést, kedvességet és szeretetet, akkor kinyilvánítod, nem Istent választottad társadnak, aki szeretetében életét adta érted, hogy egy lehess vele.
A mindennapi életben váratlan meglepetésekkel, csalódásokkal és kísértésekkel fogsz találkozni. Mit mond a Szentírás: "Álljatok ellene az ördögnek - erős bizalommal Istenben - és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok" (Jak 4:7-8). "... fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!" (Ésa 27:5.) Nézz Jézusra mindenkor mindenütt, őszinte szívből jövő csendes imában fordulj hozzá, hogy megismerd, miként valósítsd meg akaratát. Amikor az ellenség vízözönként tör reád, akkor az Úr Lelke zászlót emel érted az ellenség ellen. Amikor már majdnem megadod magad, elveszted türelmedet és önuralmadat, hogy kemény és feljelentő, hibakereső és vádoló légy, akkor itt az ideje, hogy a mennybe küldd imádat: "Ó! Istenem, segíts nekem, hogy ellenálljak a kísértésnek, hogy minden keserűséget, haragot, gonosz beszédet eltávolítsak szívemből! Add nekem szelídségedet, alázatosságodat, türelmedet és szeretetedet! Ne engedd, hogy Megváltómat megalázzam! Ne engedd, hogy félreértsem feleségem, gyermekeim és hittestvéreim szavait és indítékait! Segíts, hogy kedves, könyörületes, gyengéd szívű és megbocsátó legyek! Segíts, hogy összetartó kapocs legyek otthonomban, hogy másoknak is bemutassam Krisztus jellemét."
Neki nem bizonyíték a férj határozottsága, ha állandóan családfői minőségét hangoztatja. Nem növeli tekintélyét az sem, ha az Írásokat idézgeti tekintélye alátámasztására. Nem teszi határozottabbá az sem, ha megköveteli feleségétől, gyermekei anyjától, hogy tervei szerint cselekedjék, mintha azok csalhatatlanok volnának. Az Úr úgy alkotta a férfit, a feleség fejét, hogy védelmezője legyen; ő a család összetartó kapcsa, aki összeköti a tagokat, amiképpen Krisztus is feje az egyháznak és a titokzatos test Megváltója. Minden férj, aki vallja, hogy szereti Istent, gondosan tanulmányozza Isten követelményeit e tisztségre vonatkozólag. Jézus bölcsességgel, kedvességgel és szelídséggel tartja fenn tekintélyét; így gyakorolja a férj a hatalmát és ekként kövesse az egyház Fejének példáját.
(Részlet - E. White: Boldog otthon c. könyvéből)