2018. március 31., szombat

A napfény üzenete

A személyválogatás és feltétel nélküli szeretetet a Nap munkálkodása is szemlélteti. Földi létünk alapfeltétele a fény és a víz. Nélkülük halott bolygó lennénk. E két létfenntartó természeti erő az éltető, hatalmas és egyben alázatos szeretetről tanít. 

Mindkettő, a napfény és az eső is, fentről száll alá és egészen a földig elér, nem számít, kire hull áldása, jókra vagy gonoszokra. Fontos ezt hangsúlyoznunk, mert az ember talán legnagyobb kísértése a kivételező, a feltételekhez kötött, személyválogató szeretet. Magunkat vagy egyeseket előnyben részesítünk mások ellenében. Könnyen elfelejtjük az alapvető erkölcsi törvényt: amit másoktól elvárunk, tegyük meg mi is! 
A Nap az ő világításával arra ad példát, hogy hozzá hasonlóan, méricskélés nélkül mi is legyünk mások számára áldásul. A szeretet és a szolgálat törvényére tanít. Ahogy a napból árad a fény, az élet feltétele, úgy sugározzuk a körülöttünk lévőkre a szeretetet. Adjunk mi is világosságot, életet, támogatást a világnak, embertársainknak, hogy éljenek, növekedjenek, fejlődjenek és beteljesedjenek a Teremtő szeretetével. Ez a törvény leleplezi az általános emberi önzést! 

Az Írás szerint:
Az "Isten világosság és nincsen benne semmi sötétség." I. János 1,5 A Teremtő erkölcsi lénye áttekinthető, mint a szabad tér, átlátható, mint az üveg, tiszta mint a víz, ragyogó, mint a nap, világos, mint a nappal. Annyi zavar, homály, bizonytalanság, sötétség veszi körül az embert, hogy vágyódik a fény után, szeretne minél nagyobb világosságban élni.

Aki világosságra vágyik, Istenhez megy, aki nélküle él, sötétségben van. Istennek annyira lényege a világosság, hogy az első teremtési napon a fényt alkotta meg legelőször. Szava nyomán a sötétség hirtelen felfénylett, és áttekinthető világosság áradt szerteszét. Ez a kivilágosodás a megtérés jelképe. A teremtéshez hasonlóan ezt is Isten munkálja az őt kereső lélekben. Egy ember lelki újjászületése az ige szerint a fény születéséhez hasonló horderejű esemény.

Amikor feltámad a vágy a bűn és a halál törvénye alatt élő személyében, hogy életrendet változtasson, Isten fénnyel, világossággal ajándékozza meg. "Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett." (II. Korinthus 4,6)
Ahogy a nap fényt és meleget áraszt a földre, úgy árasztja ránk a nap Alkotója melengető szeretetét. Ő nem személyválogató és feltétel nélkül szeretettel szereti teremtményét, még akkor is, ha az rút és bűnös, ha taszító, ha ellenség, ha támadó vele szemben, ő a "de nélküli", "ha nélküli" szeretettel szeret gondozó, hűséges, kitartó, virrasztó, változatlan, bízó, türelmes, tapintatos, együttérző, lángoló, rendíthetetlen szeretettel szeret, mert az ő lényege, igazsága, kegyelmes és irgalma a szeretete.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése