2018. március 9., péntek

A test és a lélek kapcsolata

Említettem már, hogy tetszik nekem ez a sorozat. Még nem igazán haladtam vele, de mostanában nagyon foglalkoztat az ezzel kapcsolatos bármiféle felfedezés, cikk, írás, könyv, ilyesmi... 
A héten kicsit elfáradtam, és úgy éreztem, hogy muszáj tennem valamit az érzelmeit kordában tartására és a feszültségem levezetésére, és elmentem egyet sétálni Fehérvárra egyedül. És nagyon jót tett nekem. Majd mutatok róla képeket. :)

Az emberben a test és a lélek egymással szoros, elválaszthatatlan egységet képez. Az egyik állapota a másikra is kihat. Hétköznapi tapasztalatunk, hogy a testi fáradtság lelki elgyengülést eredményez, a keserű lelkiállapotnak fizikai hatásai is vannak. Már a múlt században felfedezték az orvosok, hogy a negatív gondolatok és érzelmek: harag, félelem, bánat, aggódás, szorongás, féltékenység, kishitűség, pesszimizmus (borúlátó életfelfogás), az önmarcangoló, bűnnel terhelt lelkiállapot aláássa egészségünket és önemésztő, önpusztító hatású. Ezek lerombolják az idegrendszert, az egész szervezet ellenálló képességét csökkentik, betegség iránt fogékonnyá teszik, gyógyulását hátráltatják.

Gates amerikai professzor már 1879-ben közzétette ez irányú érdekes kísérleteinek eredményét. Páciensének leheletét egy jéggel hűtött üvegcsőben csapadékolta. Rendes lélegzéskor a "rhodopsin iodide" nem váltott ki semmi jelentős csapadékot. Ám öt percre rá, hogy a beteg haragos lett, barnás lerakódás látszódott a csőben, ami arra vallott, hogy hirtelen indulathullámzásra bizonyos vegyi képlet jelent meg a lecsapódott leheletben. Ha ezt a vegyi anyagot kivonták és állatnak, embernek beadták, nagyfokú izgatottságot okozott.
"Tapasztalataim és kísérleteim folytán arra a meggyőződésre jutottam - írja Dr. Gates -, hogy a haragos, rossz és lehangoló érzések ártalmas, mérgező vegyi anyagokat termelnek a szervezetben, míg a megelégedettség, boldogság, vidámság, jókedv, szeretet s általában a jó érzések, jó gondolatok mozgósítják a szervezet gyógyerőit. A negatív indulatok közül talán a félelem s a kétségbeesés a legrombolóbb az idegrendszerre." 

A Biblia e törényszerűségről már 3000 évvel e felfedezések előtt így ír:

"A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat." 
(Példabeszédek 17,22) 

Összefoglalva tehát: kedvezhet a betegség kialakulásának: a levert lelkiállapot (depresszió), bűntudat, bizalmatlanság, önzés, szomorúság, féltékenység
használ az egészségnek: elégedettség, jó lelkiismeret, vidám szív, életkedv, remény, hit, együttérzés, szeretet, önzetlen szolgálat, hála, bizalom, belső nyugalom, szerénység.

Lelkileg egészségesek csak úgy lehetünk, ha lelkiismeretünkkel békében vagyunk, és ha erkölcsi értelemben is vigyázunk magunkra. Nem mindegy tehát, hogy mivel tápláljuk lelkünket, értelmünket. Olvasmányaink, magányban töltött töprengéseink tartalma, a zene, amit hallgatunk, a képek, amikben gyönyörködünk és az eszmék, amik foglalkoztatnak bennünket, mind hatással vannak lelkünkre. Nem mindegy, hogy hajszoltan, minden tervezés és céltudatosság nélkül, vagy mindezeket átgondolva, határozzuk meg napirendünket, hogy mire szánunk időt és energiát, hogy miben fáradunk el, mitől üdülünk fel. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése